Dr. March Schmidt

De Eurovent Productgroep 'Luchtfilters' heeft Dr. Marc Schmidt herkozen als voorzitter.

Bedrijfsnieuws

Blog

Diensten

We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat onze gewaardeerde collega Dr. Marc Schmidt (Vice President Technologies Europe) unaniem is herkozen als voorzitter van de Eurovent Productgroep 'Luchtfilters'. De AAF bedrijvengroep feliciteert Marc met zijn herverkiezing en zal hem en Eurovent actief ondersteunen in de komende taken rondom het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Over de toekomstige doelen van de Productgroep 'Luchtfilters' zei Marc na zijn verkiezing het volgende: "We streven ernaar om het groeiende publieke bewustzijn van de waarde van schone lucht verder te bevorderen, bijvoorbeeld door middel van onze lopende sociale media Indoor Air Quality (IAQ) campagne. Daarnaast bespreken we hoe absorptiefilters verstandig kunnen worden gebruikt om de IAQ te verbeteren. Een ander belangrijk onderwerp is de Environmental Product Declaration (EPD) voor luchtfilters. Dit betekent dat luchtfilters in de toekomst niet alleen worden beoordeeld op hun filterprestaties en energie-efficiëntie, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid."

Marc wordt bijgestaan door Thomas Caesar, die herkozen is als vice-voorzitter van de groep. De Eurovent-productgroep 'Luchtfilters' omvat luchtfilters en aanverwante producten. De groep werkt vaak samen met andere Eurovent-productgroepen die zich bezighouden met producten waarin luchtfilters zijn geïntegreerd. Hij wordt ondersteund door de Eurovent-lidverenigingen op nationaal niveau. De belangrijkste taken van de groep zijn belangenbehartiging op het gebied van Europese en nationale wetgeving, ontwikkeling van EN-, ISO- en Eurovent-normering en algemene promotie van de industrie en haar exportinitiatieven.

Het volledige mediapakket van Eurovent is hier beschikbaar: https://eurovent.eu/?q=articles/schmidt-and-caesar-chair-pg-fil-next-term 

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina