Verbeteren binnenluchtkwaliteit (IAQ) luchthavens

De luchtkwaliteit verbeteren en tijd en kosten besparen

Luchthavens zijn een smeltkroes van allerlei stoffen die leiden tot een slechte luchtkwaliteit. Aan de ene kant komen hier dagelijks duizenden mensen samen en aan de andere kant zijn er veel verschillende emissiebronnen. Naast luchtvervuiling die direct door mensen wordt veroorzaakt, vooral wanneer veel mensen zich op dezelfde plek bevinden, rijden er veel voertuigen direct op of rond het vliegveld die uitlaatgassen uitstoten. Daarnaast is er geurhinder van restaurants of van onderhouds- en herstellingswerken aan het gebouw. De grootste luchtvervuiling wordt echter veroorzaakt door uitlaatgassen van vliegtuigen. Deze zijn niet alleen stinkend, maar ook gevaarlijk voor passagiers en luchthavenpersoneel.

Luchtfiltersystemen in luchthavens moeten zeer grote hoeveelheden lucht verwerken. Ongeveer 50% van het energieverbruik van een gebouw gaat op aan het verwarmen, koelen en verplaatsen van lucht. Bij het overwegen van de Total Cost of Ownership (TCO) is het belangrijk om in gedachten te houden dat voor een kosteneffectief gebouw, het plannen van onderhoud een belangrijke stap is in het behouden van energie-efficiëntie, het minimaliseren van kostbare stilstand en het verlengen van de levensduur van uw apparatuur.

Tegelijkertijd is een zo hoog mogelijke controle van deeltjes in de lucht en moleculaire verontreinigingen vereist om passagiers en luchthavenpersoneel te beschermen en een comfortabele, gezonde en geurvrije omgeving te bieden.

AAF kan alle luchtfiltratieapparatuur leveren die nodig is om luchtbehandelingsunits op luchthavens te laten werken. Naast uiterst efficiënte deeltjesfilters die voldoen aan de hoogste eisen, kan AAF gasfasefilters met actieve kool en apparatuur leveren om onaangename geuren en schadelijke gassen zoals uitlaatgassen van vliegtuigen en dieseldampen op betrouwbare wijze te verwijderen.

 

 

De Sensor360 is een nieuwe generatie monitoring- en faciliteitsmanagementtool voor binnenluchtkwaliteit die u in staat stelt om de prestaties en het onderhoud van luchtfilters op een geheel nieuwe manier te begrijpen en te plannen.

Er worden sensoren op batterijen geïnstalleerd om zowel de deeltjesconcentratie te meten voordat de lucht wordt gefilterd, als om de binnenluchtkwaliteit (IAQ) te meten en te registreren.

Via een speciale app kunt u gemakkelijk de prestaties van het luchtfiltersysteem inzien. De gebruiker kan de app naar zijn eigen wensen en behoeften instellen en bepalen bij welke waarden hij een waarschuwing wenst te ontvangen. Sensor360 biedt onmiddellijke bewaking van de prestaties van een filtersysteem en houdt automatisch de drukval en PM1-, PM2,5- en PM10-deeltjesniveaus bij.

Hierdoor is het niet meer nodig om filtergegevens van de luchtbehandelingssystemen handmatig te controleren en te verzamelen, waardoor de gebruiker potentiële IAQ-problemen kan oplossen voordat ze negatieve gevolgen hebben voor de gebruikers van het gebouw door een waarschuwing van de Sensor360-app te ontvangen dat de deeltjesniveaus een onaanvaardbare concentratie bereiken.

Vragen?


Neem contact met ons op:
+31 (0)591 - 701025

of zoek een afdelingbij u in de buurt

Software & Diensten

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina