Oplossingen voor corrosiebeheersing in de pulp- en papierindustrie

Het risico op gasvormige besmetting verminderen


Pulp- en papierfabrieken vormen een groot aantal uitdagingen op het gebied van luchtverontreinigingscontrole. Stoomketels produceren vliegas, procesapparatuur zorgt voor ophoping van zoutkoeken en processen in de fabriek zorgen voor verschillende soorten stof en dampen.

AAF past de juiste kerntechnologieën toe, met installaties op maat voor de specifieke behoeften van de industrie, om de doelstellingen voor minder uitstoot en materiaalterugwinning te halen en te overtreffen.

De voornaamste bron van gasvormige vervuiling in pulp- en papierfabrieken is het pulpproces. Bij het kraftpulpproces ontstaan zeer onwelriekende emissies van gereduceerde zwavelverbindingen. Deze verbindingen worden gemeten als totale gereduceerde zwavel (TRS) en omvatten waterstofsulfide, methylmercaptaan, dimethylsulfide en dimethyldisulfide. Deze zwavelverbindingen worden vaak beschreven als ruikend naar rotte kool.

In het sulfietpulpproces worden zwaveloxiden ook in vrij aanzienlijke concentraties uitgestoten.

Andere pulpprocessen, zoals de mechanische en thermomechanische methoden, genereren aanzienlijk lagere hoeveelheden luchtemissies.

Daarnaast stoten stoom- en elektriciteitsgeneratoren die steenkool of stookolie gebruiken vliegas, zwaveloxiden en stikstofoxiden uit. Een tweede bron van corrosieve gassen in het pulpproces is tijdens het bleken. Deze bleekchemicaliën, die vaak kalk bevatten, zijn bijtend en veroorzaken corrosie.

Voor deeltjesfiltratie worden verschillende trappen van HVAC-type luchtfiltratieproducten gebruikt om de houtvezels en het bijbehorende stof tot een minimum te beperken. Ervoor zorgen dat dit stof wordt verwijderd is uiterst belangrijk voor zowel de papierkwaliteit als het onderhoud van de pulpapparatuur en papierproductiemachines.

SAAF Chemical Media biedt filtratie met een hoge efficiëntie voor een effectieve verwijdering van corrosieve gassen. Het materiaal is verkrijgbaar als SAAF Custom Blends en SAAF Gas Specific Solutions en is ontworpen om op een veilige manier superieure gassen te verwijderen uit een verscheidenheid aan gassen.

De bescherming van de controlekamer omvat minimaal het onder druk brengen met gezuiverde lucht. Dit voorkomt dat corrosieve gassen de controlekamer binnendringen en corrosieproblemen veroorzaken. Daarnaast moet de recirculatielucht mogelijk worden gereinigd als de ruimte druk wordt gebruikt of als er andere interne bronnen van verontreiniging zijn.

Aanvullende realtime bewaking, zoals de SAAFShield® Technology van AAF, wordt aanbevolen voor een snelle reactie op gebeurtenissen in de buitenlucht die corrosieve gassen in controlekamers kunnen introduceren, en om geuren te bewaken.

Vragen?


Neem contact met ons op:
+31 (0)591 - 701025

of zoek een afdelingbij u in de buurt

Software & Diensten

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina