Luchtfiltratie voor veehouderijen

Hoogste bescherming voor varkens- en andere dierenstallen

 

Dure uitbraken van PRRS voorkomen

De ziekteverwekker Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) werd eind jaren 1980 voor het eerst herkend in de Verenigde Staten. Ondanks meer dan 25 jaar intensief onderzoek en inspanningen om het virus te bestrijden, blijft het een belangrijke bedreiging voor varkenshouderijen in zowel de VS als daarbuiten. Hoewel de productiviteitsverliezen als gevolg van de impact van de ziekte op groeiende veestapels de afgelopen tien jaar zijn verminderd, wordt deze vooruitgang tenietgedaan door aanzienlijk toegenomen verliezen in fokveestapels.

Hoewel een uitbraak van PRRSV niet het enige risico is waar een zeugenhouderij rekening mee moet houden bij het toewijzen van kapitaal voor activiteiten, is het wel een risico dat serieus overwogen moet worden, omdat het de productie en de kosten aanzienlijk kan beïnvloeden. De kans op dergelijke verliezen als gevolg van een uitbraak van aerosol PRRSV is groter als uw bedrijf zich binnen een straal van vijf mijl van andere zeugenhouderijen bevindt. Het virulente virus kan zich vijf mijl of meer door de lucht verplaatsen en de ongelooflijk hoge mutatiegraad maakt de ontwikkeling van een consistent effectief vaccinatieprogramma moeilijk.

Proeven uitgevoerd door het Swine Disease Eradication Center van de Universiteit van Minnesota hebben aangetoond dat het risico op indirecte verspreiding van PRRSV kan worden verminderd met een uitgebreid bioveiligheidsprogramma dat luchtfiltratie omvat. Helaas zijn de meeste ventilatiesystemen in varkensstallen ontworpen om verse lucht toe te voeren en de binnentemperatuur te regelen, niet om lucht te filteren. Een effectief luchtfiltersysteem vangt echter in de lucht zwevende virussen op zoals PRRSV en andere veelvoorkomende bedreigingen, waaronder PEDV, influenzavirussen en mycoplasma hyopneumoniae, en voorkomt zo dat ze een faciliteit binnenkomen en zich daar verspreiden.

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina