Binnenluchtkwaliteit (IAQ - Indoor Air Quality)

 

In elk gebouw is de binnenluchtkwaliteit (IAQ) een belangrijk punt van zorg. De verontreinigingsniveaus in de binnenlucht kunnen tot vijf keer hoger zijn dan de buitenluchtniveaus. Slechte IAQ staat in de top vijf van milieurisico's voor de volksgezondheid.
Naast de vervuiling van de lucht die we inademen met stof, virussen, bacteriën of soortgelijke schadelijke deeltjes, kan de binnenlucht, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, ook gassen bevatten die kunnen leiden tot onaangename geuren of corrosie.
Om de binnenlucht te controleren, monitoren en de juiste maatregelen te nemen, is uitgebreide kennis nodig. AAF biedt uitgebreide adviesdiensten met betrekking tot het toepasselijke wettelijke kader, systeemlay-outs en onderhoudsstrategieën, ongeacht of u de kwaliteit van de lucht die u inademt wilt verbeteren, onaangename geuren wilt elimineren of corrosie op gevoelige systemen wilt voorkomen.

 

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina