SAAF Tech Tools software voor gasfasetoepassingen

Milieu-, analyse- en ontwerpoplossingen voor de gasfase


SAAF Tech Tools is een softwareprogramma voor het configureren van schone lucht producten om gasvormige verontreinigingen in de lucht te verwijderen. Deze software begeleidt u doorheen het volledige proces door gebruik te maken van toepassingsspecifieke gegevens en vooraf gedefinieerde toepassingen, met inbegrip van industriespecifieke informatie.

Onze software identificeert de optimale mediaoplossingen, de vereiste grootte of het vereiste volume, de verwachte efficiëntie voor een bepaalde toepassing en de benodigde apparatuur, zodat u snel een op maat gemaakt aanvraagpakket kunt samenstellen.

Met behulp van algoritmen voor het gebruik van chemische media schat SAAF Tech Tools een geoptimaliseerde oplossing voor chemische media voor u in. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt een quick look chemisch mediarapport gegenereerd met uw eerste beoordeling, resultaten en voorgestelde oplossing. Daarnaast kan er een volledige chemische mediarapportage worden gegenereerd met specificatiebladen, veiligheidsinformatiebladen en alle relevante literatuur voor de voorgestelde oplossing.

Na de mediaselectiefase is de volgende stap het selecteren van het juiste apparatuurontwerp uit een uitgebreide lijst van mogelijke oplossingen die is gebaseerd op de vereisten van uw toepassing. Dit programma geeft u de mogelijkheid om opties voor apparatuur te sorteren en filteren om tot de optimale oplossing te komen. Er wordt een quick look-apparatuurrapport met uw beoordeling, resultaten en bedrijfskostenindex gegenereerd, evenals een volledige apparatuurindiening, inclusief alle geselecteerde chemische media, apparatuurtekeningen, IOM's van apparatuur en alle relevante literatuur.

SAAF Remaining Life Analysis (RLA) meet de eigenschappen van chemische media om faciliteiten te helpen de resterende levensduur, vervangingsschema's en voorraadvereisten te voorspellen.

Ingenieurs en eindgebruikers vragen vaak: "Hoe lang gaan de media mee?" of "Hoe vaak moeten de media worden vervangen?". Het antwoord hangt af van de toepassing en de gasconcentraties in de omgeving. Verschillende hulpmiddelen kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen, variërend van luchtmetingen tot enquêtes onder gebruikers. AAF International adviseert Resterende Levensduur Analyse (RLA) voor standaard SAAF-media. RLA helpt klanten bij het inschatten van de resterende levensduur van de media, het bevestigen van de activiteit van de media, het optimaliseren van de mediaselectie en het beheersen van de kosten door de media tijdig te vervangen.

Media voor gasfiltratie omvatten een breed scala aan materialen. Maagdelijke actieve kool, geïmpregneerde kool en geïmpregneerd aluminiumoxide zijn de meest voorkomende. De levensduur van elk filtermedium hangt af van meerdere factoren, zoals de deeltjesgrootte, het activiteitsniveau, de contaminantconcentraties, de bedrijfstemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid, de bedrijfstijd, de minimaal toegestane doorbraak, het type impregneermiddel en het impregnatiepercentage. AAF International schat de impact van deze factoren op de levensduur van de media door de eigenschappen van gebruikte media te vergelijken met die van verse media.

Voor elk geanalyseerd monster maakt AAF International een analyserapport over de resterende levensduur. Het rapport bevat informatie over de installatie en apparatuur, een uitleg van de resultaten, aanbevelingen en een overzichtstabel. Deze gegevens kunnen in de tijd worden bijgehouden om de RLA-trend van een systeem te analyseren. Download hier de productbrochure voor meer informatie.

De producten van SAAFShield Technology werken samen als een real-time reactiviteitsmonitoringsysteem. De informatie die ze verschaffen helpt faciliteiten de kostbare gevolgen van corrosie van elektronische apparatuur te voorkomen (uitval van dataservers, regelkamerapparatuur of andere kritische micro-elektronica).

De SAAFShield Detectie Unit werkt samen met de SAAFShield uitleesunit of de SAAFShield communicatiemodule om corrosiegegevens weer te geven en te laten evolueren in de tijd. De Detectie Unit is de detectiekant van de technologie. De Detectie Unit heeft geen stroomvoorziening en biedt een goedkope optie die eenvoudig op meerdere locaties kan worden ingezet en periodiek kan worden uitgelezen met de uitleesunit. Als alternatief is een constante trend van de corrosiesnelheid mogelijk wanneer deze verbonden is met een uitleesunit of communicatiemodule. De uitleesunit kan gegevens opslaan op een USB-stick die vervolgens kan worden weergegeven op de SAAFShield website. De communicatiemodule verzendt gegevens naar software voor gebouwbeheer via een 4-20 mA signaal, waardoor de hele faciliteit kan worden bewaakt.

De SAAF Reactivity Monitoring Coupons (RMC's) geven informatie over de gemiddelde reactiviteit van de lucht gedurende 30 dagen. De informatie die ze verschaffen, helpt faciliteiten bij het evalueren van gebieds- of ruimtecondities met betrekking tot luchtreactiviteit en bij het nemen van de nodige maatregelen om hun elektronica, apparatuur, processen, artefacten en historische activa te beschermen.

RMC's bepalen de reactiviteit van de omgeving door blootstelling in de omgeving en daaropvolgende laboratoriumanalyse. Deze technologie wordt gebruikt om de toestand te onderzoeken van controlekamers of andere beschermde omgevingen met elektronische apparatuur in industriële faciliteiten, zoals pulp- en papierfabrieken, petrochemische raffinaderijen en chemische fabrieken.

RMC's worden ook gebruikt om de conditie te onderzoeken van faciliteiten zoals datacenters, musea en archieven en micro-elektronische productie- of opslagruimtes. Daarnaast kan mechanische apparatuur zoals compressoren worden aangetast door reactieve gassen in de lucht en met RMC's worden geëvalueerd.

Verschillende normen en classificatieschema's correleren de hoeveelheid corrosiefilm aan reactiviteitsklassen. Daarom biedt AAF International RMC-rapporten in vier verschillende formaten, elk met een andere schaal voor het karakteriseren van het algemene reactiviteitsniveau. Download hier de productbrochure voor meer informatie.

Vragen?


Neem contact met ons op:
+31 (0)591 - 701025

of zoek een afdelingbij u in de buurt

Software & Diensten

Documentzoeker
Contact
E-Mail
Bovenkant pagina